Disclaimer

Deze disclaimer is gebaseerd op “A Blogger’s Disclaimer”, een algemene disclaimer voor blogs. Deze disclaimer is enigszins aangepast aan deze site, mede met dank aan De Lochtienk.be

Persoonlijke relaties en privacy

Ga er niet van uit dat je mij kent louter omdat je mijn weblog leest. Net zoals jij niet altijd alles over jezelf aan iedereen vertelt, is de informatie die op mijn log verschijnt op zijn zachtst gezegd onvolledig of vaag. De stukjes die ik schrijf bevatten vaak uitvergrotingen van gedachten of momentopnames, en zijn dus niet noodzakelijkerwijs allesoverheersende kenmerken van mijn persoonlijkheid. Houd er bovendien rekening mee dat een log ook zogenaamde fictieve waarheden kan bevatten, of verhalen die in meer of mindere mate geromantiseerd zijn. Bezie het zoals een roman die op waargebeurde feiten is gebaseerd: het geeft ook niet het volledige beeld. Meningen zijn echter vrij, en dat geldt ook voor jouw mening over mij, zolang je maar blijft beseffen dat je beeldvorming gebaseerd is op heel weinig informatie, die daarenboven vaak nogal dubieus van aard is.

Als we elkaar ook in ‘t echte leven kennen, wees je er dan van bewust dat mijn weblog slechts een verlengde van mijn gedachten is, die bovendien soms tot in het extreme doorgetrokken worden. Besef dat niet alles wat ik schrijf over jou of over een persoon of situatie die jou bekend is gaat. Als ik een citaat online zet of iets schrijf, dan is dat niet per se als reactie op iets of iemand. Vaak is het hoogstens vaagjes gebaseerd op één of een paar gebeurtenissen, en soms gaat het zelfs over helemaal niemand in het bijzonder, dus tracht niet alles persoonlijk te nemen of trek geen conclusies op basis van verbanden die er misschien niet eens zijn. Wees ook eerlijk. Als je me persoonlijk kent en mijn site geregeld bezoekt, laat dat dan ook even weten. Op die manier voorkom je misverstanden. Mocht je je om de één of andere reden toch persoonlijk aangesproken voelen door een stukje (of zelfs door deze disclaimer), aarzel dan niet om even contact op te nemen vóór je bepaalde conclusies trekt of bepaalde acties onderneemt die onze persoonlijke relatie misschien onherstelbaar beschadigen.

Tot slot nog dit: de dingen waarover ik schrijf zijn heel uiteenlopend van aard. Dit houdt ook in dat ik soms wel degelijk over personen of gebeurtenissen schrijf. Ik tracht dit echter steeds op een zodanige manier te doen dat de discretie bewaard blijft, hoewel de geschetste situatie voor de persoon of personen in kwestie uiteraard wel herkenbaar kan zijn. Maar ik ben geen onmens, en als je vindt dat een bepaald stukje voor jou persoonlijk te ver gaat en je het liever aangepast of verwijderd ziet, dan mag je me dat gerust laten weten. Maar blijf daarbij wel steeds vriendelijk. Schelden, mensen uitkafferen, of kwade eisen stellen zijn geen vormen van communicatie waar ik erg positief op reageer.

Reageren 

Reacties zijn leuk, absoluut! Mocht ik geen reacties willen, dan zou er op mijn site ook geen mogelijkheid zijn om te reageren. De reactie-tool is er voor de lezers, dus als je wil reageren, gebruik dan bij voorkeur dat medium, zeker als we elkaar niet persoonlijk kennen. Maar als je reageert, hou je dan wel aan de normale regels van het fatsoen: ga niet schelden of flamen en gebruik geen aanvallende, discriminerende of vunzige taal. Uiteraard betekent dat niet dat je het altijd met mij eens moet zijn. Verschillende meningen zijn zeker welkom, zolang je het maar netjes houdt. Ben je daar niet toe in staat, reageer dan liever niet: je reactie belandt toch onverbiddelijk in de vuilbak.

Probeer in je reacties ook de discretie te bewaren. Reageer je op een entry die, hoewel ik er zelf geen details bij geef, volgens jou over een bepaald persoon of situatie gaat, ga dan óók geen namen noemen of details weergeven in je eigen commentaren. Wees constructief. Niemand verplicht je om commentaar te geven, en als je enkel niet-opbouwende kritiek kan geven of de boel kan afbreken, dan kan je misschien maar beter zwijgen.

Bedenk ook dat, hoewel je misschien de indruk kan hebben dat je mij kent omdat je regelmatig mijn site bezoekt, dit omgekeerd niet zo is. Voor mij ben je een complete onbekende, zeker als ik je niet ook in het echte leven  (goed) ken. Gedraag je daar dan ook naar: ga niet familiair doen of vragen stellen die je enkel aan intieme vrienden zou durven stellen. Dergelijke berichten komen niet alleen heel raar over, ze geven me in de meeste gevallen eerder een onbehaaglijk gevoel en worden dan ook meestal direct vertikaal geklasseerd.

Copyright en elementaire beleefdheid

Wanneer je naar mijn site wil linken dan mag dat uiteraard, maar verwacht niet dat ik als tegenprestatie ook een link naar jouw site plaats. De links die ik plaats zijn er naar websites die ik persoonlijk nuttig of leuk vind. Suggesties zijn uiteraard welkom, maar aan ‘linken om een gelinkt te worden’ doe ik niet mee.

Tenzij anders vermeld zijn alle stukjes, gedichtjes, foto’s en andere zaken op deze site eigendom van mijzelf. De inhoud van deze site of delen daarvan gebruiken onder je eigen naam is dus compleet uit den boze: je overtreedt er de copyright-wetgeving mee. Zie www.whatiscopyright.org voor meer informatie over wat copyright inhoudt.